Spoločnosť ESEA SK pôsobí na trhu mobilnej požiarnej techniky už viac ako 20 rokov. Naše rozsiahle znalosti problematiky hasičských vozidiel sú silne podporené korektnými vzťahmi so všetkými našimi klientami ako aj výbornými referenciami.
Dobré meno a stabilná pozícia vytvára veľmi dobrý predpoklad účinnej spolupráce pri obstarávaní vozidiel a strojného vybavenia pre jednotky Hasičského a záchranného zboru ako aj iných ako štátnych hasičských útvarov.
Pri našej práci nezabúdame ani na dobrovoľné hasičské zbory.
Jednou z dôležitých úloh, ktoré zabezpečujeme je aj homologizácia a schvaľovanie hasičských vozidiel.
Kvalita našej práce a osobný prístup ku každému zákazníkovi neustále rozširuje rady našich spokojných
zákazníkov