Automobily

 • ľahké hasičské vozidlá rýchlej záchrannej služby
 • stredné hasičské vozidlá
 • ťažké hasičské vozidlá
 • vodno-penové vozidlá
 • kombinované hasičské vozidlá
 • vozidlá na odstaňovanie ekologických havárií
 • protipovodňové vozidlá
 • technické vozidlá
 • vozidlá na odstraňovanie lesných požiarov
 • protiplynové vozidlá
 • hasičské plošiny a rebríky
 • letištné špeciály
 • nosiče hasiacich látok
 • hadicové vozidlá
 • kontajnerové nosiče
 • kontajnery hasiace, penidlové, povodňové, protiplynové, dekontaminačné, logistické, štábne, sociálne
 • hasičské prívesy
 • policajné zásahové "anti-riot"
 • ťažké vyprosťovacie "MegaCity"

Opravy

 • opravy
 • rekonštrukcie
 • prestavby
 • nové nadstavby
 • nádrže
 • povrchové úpravy
 • požiarna výbava
 • výstražné zariadenia
 • hadicové navijaky
 • lanové vyprosťovacie navijaky
 • hasiace monitory
 • zariadenia pre hasenie CO2

ESEA SK, s.r.o.

Spoločnosť ESEA SK je na trhu mobilnej požiarnej techniky už viac ako 20 rokov. Naše rozsiahle znalosti problematiky hasičských vozidiel sú silne podporené korektnými vzťahmi so všetkými našimi klientami ako aj výbornými referenciami.
Dobré meno a stabilná pozícia vytvára veľmi dobrý predpoklad účinnej spolupráce pri obstarávaní vozidiel a strojného vybavenia pre jednotky Hasičského a záchranného zboru ako aj iných ako štátnych hasičských útvarov.
Pri našej práci nezabúdame ani na dobrovoľné hasičské zbory.
Jednou z dôležitých úloh, ktoré zabezpečujeme je aj homologizácia a schvaľovanie hasičských vozidiel.
Kvalita našej práce a osobný prístup ku každému zákazníkovi neustále rozširuje rady našich spokojných
zákazníkov - pozri referencie.

Predaj vozidiel

Ponuka hasičských automobilov je z dielne významného európskeho výrobcu hasičských vozidiel z Poľska - spoločnosti Wawrzaszek - ISS.
Široká ponuka vozidiel siaha od malých zásahových vozidiel až po letištné špeciály. Medzi špeciálmi si nájdu svoje miesto aj vozidlá pre políciu, armádu alebo aj odťahové služby.
Ponuku nových vozidiel už tradične dopĺňa ponuka staršej hasičskej techniky, predovšetkým známych typov automobilov z produkcie bývalého Československa.

Prehľad predávaných vozidiel.

Opravy a rekonštrukcie

Vykonávané opravy a rekonštrukcie starších hasičských vozidiel sú vždy jedinečné a závisia na požiadavkách každého zákazníka.
Bežné, stredné, generálne opravy a rekonštrukcie ako aj výstavba nových nadstavieb hasičských vozidiel je veľmi variabilná. Preto vždy odporúčame našim zákazníkom vypracovať požiadavky na rekonštrukcie v spolupráci s našimi odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Opis opráv a rekonštrukcií + foto.

Kontakt

ESEA SK, s.r.o.
Partizánska cesta 97
P.O. Box 64
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 - 48 - 4153 791
Mobil: 0903 801 853

Kontaktné údaje.
Sídlo spoločnosti - pozri mapu.